Facebook Pixel

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

VILLASABE.COM neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.

Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen metvillasabe@hotmail.com

Algemene informatie

Villa Sabe
Hulterbussel 24
5581 SE Waalre
KVK: 71879102
BTW: NL858885414B01

VILLASABE.COM is ten aanzien van de verweking van jou persoonsgegevens verwekingsverantwoordelijke. 

 

Hoe gebruikt  VILLASABE.COM jou gegevens?  
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor VILLASABE.COM persoonsgegevens van jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VILLASABE.COM voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door VILLASABE.COM  worden bewaard. 

 

Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd:  
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 

 

Financiële administratie 
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 Beheer van bestellingen 
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doel einde 

Afhandelen klachten 
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer. 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Facturatie 
Gegevens:  NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
Doeleinde: CRM 
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Marketing  
Doeleinde: Nieuwsbrief Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
Doeleinde: Social media marketing 
Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?  
VILLASABE.COM heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt of dat deze ondline te vinden zijn

Wat zijn jouw rechten?  
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage 
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij VILLASABE.COM over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen  
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kun je een verzoek hiertoe doen bij VILLASABE.COM. Je kunt verzoeken datVILLASABE.COM je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.  
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om VILLASABE.COM te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar  
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VILLASABE.COM of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.  

Gegevensoverdracht  
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van VILLASABE.COM te verkrijgen. VILLASABE.COM zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

​_
Toestemming intrekken In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VILLASABE.COM je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren 

Reactie van VILLASABE.COM
Een verzoek kan verstuurd worden naar villasabe@hotmail.com

VILLASABE.COM zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat VILLASABE.COM een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VILLASABE.COM je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. Ontvangers van de persoonsgegevens Het kan zijn dat VILLASABE.COM Verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.  

Wat zijn cookies en hoe gebruikt VILLASABE.COM ze?  
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van VILLASABE.COM worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van VILLASABE.COM worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?  
De Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Waar kan je terecht met klachten en vragen? Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VILLASABE.COM je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar villasabe@hotmail.com

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop VILLASABE.COM jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).